Ed. Infantil


Els aprenentatges en aquesta etapa en aquesta etapa són funcionals significatius i valuosos per a desenvolupar les capacitats dels infants. Mitjançant propostes globalitzades, situacions quotidianes i de joc, vinculats als continguts de les àrees i amb el valor afegit que aporta el PEDIC, Projecte Educatiu i Desenvolupament Integral i Competencial de les escoles FECIB.

.Amb l'objectiu de desenvolupar destreses i competències.:

A comunicar-se 
A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar
A entendre el món que ens envolta
A progressar en el moviment i domini del cos
A anar creixent en autonomia i autoestima
A créixer en els afectes i les relacions
A ser creat
El desenvolupament emocional és treballa amb la finalitat: a tenir seguretat en si, a desenvolupar el sentit de pertinença, l'autoestima i l'autorealització, l'amor i l'estima.


Cursos Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil