Notícies
Programa de reutilització de llibres
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES curs 24-25


Per adherir-se al programa de Reutilització de Llibres de Text cal fer l'ingrés abans del dia 10 de juliol .

L'ingrés s'ha de fer al nº de compte ES07 0081 0652 2200 0242 3346, fent constar el nom i llinatges de l'alumne/ai el curs pel qual compra els llibres. (Recordau que si no és fa l'ingrés en el termini establert és perd el dret a participar en el Programa)

Una vegada fet l'ingrés heu d'enviar justificant de pagament al següent correu: secretaria@vergedemontision.fecib.net

Les famílies que s'adhereixin al programa cal que tenguin ben clar que: Els llibres que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. (En el curs de primer i segon, sols són de reutilització dels llibres de lectura i el Pupil's Book)

Finalment recordar que s'hauran de complir les mesures d'ús i conservació dels llibres del fons d'acord a les normes establertes pel centre. 

A continuació us detallem les quantitats que heu d'abonar segons el curs:

  • 1r de primària: 168,09 €
  • 2n de primària: 192,55 €
  • 3r de primària: 89,40 €
  • 4t de primària: 95,40 €
  • 5è de primària: 93,40 €
  • 6è de primària: 94,40 €