Projecte Educatiu

Oferim un centre:

 • Concertat a tots els nivells, amb caràcter propi, progressista, obert i plural.

 • On ofereixen els nivells educatius de segon cicle d'educació infaltil i primària.

 • Amb un professorat estable.

 • Familiar, que ofereix a totes les famílies la possibilitat de participar en actes culturals, esportius, celebracions, xerrades, exposicions i, sobretot, fent-los partícips en el procés d'ensenyança-aprenentatge dels seus fills dins les aules.

 • Immers en la realitat que l'envolta i que participa en la cultura del poble fent-hi petites sortides i participant en diferents actes culturals organitzats per l'Ajuntament i altres entitats.

 • Dotat de noves tecnologies, infraestructura i dispositius.

 • Que dur a terme una educació en valors:

 • Fent-los conscients de l'esforç personal és necessari per aconseguir uns objectius.

 • Desenvolupant el seu esperit crític juntament amb les seves capacitats de discussió i decisió.

 • Coeducant per la igualtat sense discriminació de cap tipus.

 • Fomentant les actituds solidàries i respectuoses vers als altres.

 • Que té implantat un projecte ecoambiental per poder contribuir en la mesura de les seves possibilitats a la millora i conservació del medi ambient. Hort ecològic a l'educació infantil i primària.

 • El nostre centre està adscrit a l' IES Porreres.