Organigrama
ORGANIGRAMA

GERÈNCIA FECIB

Llucia Salleras Julià

DIRECTORA TITULAR I PEDAGÒGICA

Antònia Blanch Puigserver

CAP D'ESTUDIS

Ramon Company Forteza

SECRETÀRIA

Maria Antònia Llliteres Lliteres