Notícies
Tallers educació primària
"Aprendre diferent"Aquest curs hem iniciat la proposta pedagògica de tallers amb els alumnes de primària. Iniciat el segon trimestre, hem començat amb noves propostes dirigides a desenvolupar habilitats i aprenentatges que complementen un enfocament competencial.

Què aporten els tallers?
Un entorn que afavoreix la comunicació, tant entre companys com entre l’infant i el mestre.
L’aprenentatge significatiu i el treball autònom mitjançant l’experiència.
L’adquisició de recursos personals per aprendre a aprendre i el desenvolupament d’estratègies de pensament i transferència
L’aprenentatge transversal.
La socialització.
El treball cooperatiu: aprendre dels i amb els altres.
El trencament de les desigualtats i l’acceptació de la diversitat.
El desenvolupament d’eines d’intel·ligència emocional i social.
La diversificació d’espais i agrupaments.
L’autoavaluació i l’avaluació compartida.


Tallers intercicle

El fet de treballar en grups intercicle afavoreix la possibilitat de conèixer i compartir moments d’aprenentatge, de descoberta i de confiança amb companys d’altres aules. Això repercuteix positivament en el clima general del centre i ofereix la possibilitat de canviar de rol, d’actuar d’una altra manera.

La participació es fonamenta en el respecte, la confiança, la valoració i la solidaritat de tots els integrants del grup, amb la finalitat de generar un clima de confiança, acceptació i motivació per creix la curiositat.

Aquests són els tallers dels segon trimestre:
1r cicle:
- Mireu bé!
- Artesania popular
- Teatre i titelles
- Llegum art

2n cicle:
- Jocs de taula
- Reptes i lògica
- Experiments científics
- Hort Escolar

3r cicle
- Podcast
- Edició de vídeo
- Ciutadania