Ed. Primària
A l'etapa de primària ofereix als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, ia la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Tot això complementat amb el valor afegit que aporta el PEDIC, Projecte Educatiu i Desenvolupament Integral i Competència de les escoles FECIB.Una educació en valors. 

La nostra escola, els seus esforços en la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats, l'ecologia, la solidaritat i la valoració del coneixement per servir els altres.

Les noves tecnologies. 

Posem els TAC al servei de l'educació i preparem els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat. 

L'atenció a la diversitat. 

Atenem a la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge. La inclusió com a referència, per arribar a tot l'alumnat i aconseguir l'èxit educatiu. 

Metodologia. 

Utilitzem metodologies actives, connectades amb l'entorn més proper i al mateix temps global. Amb una mirada flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals,


Cursos Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària